O Fimie Polityka jakości
Polityka jakości
MasterNET.pl w swoich dążeniach do osiągnięcia jak najwyższej pozycji na rynku w sektorze informatycznym stawia sobie za główny cel zagwarantowanie jak najlepszych produktów i usług dla swoich klientów oraz rozwijania ich w myśl postępu technicznego, a w szczególności:
  • Nieustanne zwiększanie naszego doświadczenia
  • Terminowe wywiązywanie się z realizacji zamówień na produkty i usługi
  • Eliminowanie poziomu wad w naszych produktach i usługach
  • Utrzymywanie płynności finansowej Firmy
  • Utrzymywanie pozytywnych relacji z istniejącymi klientami
Politykę tą realizujemy z wykorzystaniem w naszej firmie Systemu Zarządzania Jakością według normy
ISO 9001:2000 co powoduje wzrost zaufania klientów do oferowanych przez nas produktów i usług.
Największą wagę przywiązujemy do:
  • Utrzymywania i podnoszenia stanu wiedzy naszego personelu poprzez szkolenia oraz samodoskonalenie
  • Stosowania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych
  • Zaangażowania pracowników w udoskonalanie naszego Systemu Zarządzania Jakością

Firma MasterNET.pl zapewnia że System zarządzania jakością jest z każdym dniem działania firmy wdrażany i udoskonalany oraz że jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000, wymaganiami ustawowymi i przepisami prawnymi.

Podane w cenniku domen ceny nie dotyczą domen typu "Premium". Nie jest to oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
MasterNET.pl

info@masternet.pl

945-199-42-89

Bank PKO Bank Polski
79 1020 2906 0000 1302
0530 9564

© 2004 - 2024 MasterNET.pl

Akceptujemy:

MasterNET.pl